15 de gener 2009

CÓRDOBA- Leon, abans de sopar t'has d'anar a rentar les mans.
- Gràcies, ya he estado en Córdoba.