Leãozinho 5.8
MORTÀTIL: és l'ordinador petit del meu papa quan es descuida el cable de carregar.

CALÀVERS: els morts que caminen com esquelets i tenen calaveres als caps.

PAPA... ESTÀS SEGUR QUE AVUI ÉS EL PRIMER DIA DE COLE?


JO NOMÉS VULL MENJAR OUS PASSATS PER AIGUA.


PAPA, NO ET FACIS MAL ALS DITS, SISPLAU.


LES ESPÈCIES QUE PIQUEN SÓN PÓLVORA.


NO M'AGRADEN LES LLÀGRIMES DE L'HIVERN.
L'AIGUA FREDA EM PICA COM LES BALDUSES DE MAR.