25 d’abril 2008

CABEÇA



Al cap tinc una màquina per pensar.