10 de gener 2009

IGLUELLavors, papa... un iglue és una caseta de pegamento?